Benadeling vlak voor faillissement

Benadeling vlak voor faillissementReinaert de vos is een heel sluw en gemeen dier. ‘Wie niet sterk is, moet slim zijn’ zou zijn motto kunnen zijn. Maar hij doet zijn naam geen eer aan: Reinaert is niet rein van aard. Hij kent zijn eigen grenzen niet, heeft veel zelfvertrouwen, is gewetenloos, vindingrijk en haalt ongelooflijk veel streken uit.

Ondanks alle ellende die hij de andere dieren bezorgt, dwingt hij toch bewondering af. Hij slaagt er namelijk uitermate goed in om de andere dieren op hun waarde te schatten. En dat komt Reinaert goed uit…

Hij maakt gebruik van de zwakheden van zijn tegenstanders door in te spelen op hun hebzucht, gulzigheid en vraatzucht.
Gaat al een belletje rinkelen en herken je de analogie?

Slimme ondernemer?
Iedereen kent wel een verhaal van die “slimme” ondernemer die meldt dat hij vlak voor zijn faillissement nog een behoorlijk bedrag, mooie voorraad of apparatuur heeft kunnen veiligstellen zodat crediteuren en curator mooi het nakijken hebben. Nog los van het feit dat het niet past bij Professioneel Ondernemerschap heeft de curator, middels de faillissementswet, een aantal instrumenten om onregelmatigheden aan de kaak te stellen. Want de Hoge Raad heeft bepaald dat de curator de belangen van de gezamenlijke schuldeisers behartigt.
Actio Pauliana is een serieus issue wat veel gedoe teweeg kan brengen, zie ook een eerder blog hierover.

 

Curator
De curator moet zodanig handelen opdat een zo groot mogelijk vermogen op de boedelrekening komt voor de schuldeisers. Echter moet de curator ook rekening houden met belangen van maatschappelijke aard zoals voortbestaan van de onderneming en de werkgelegenheid etc. Verder is er verschil in kennis, kunde en ervaring per curator. Een INSOLAD-curator heeft ruim betere (financieel, economisch) bagage dan een curator die niet het INSOLAD lidmaatschap heeft.

Er zijn veel verhalen in omloop over curatoren en hun (terecht of onterecht) handelen. Nog los van deze informatie en relevantie is dat een gegeven wat alleen de wetgever en curatorengroep zelf kan veranderen. Een rede te meer om steeds het speelveld goed in kaart te (blijven) brengen.
De curator heeft veel bevoegdheden en als een (paulianeuze) handeling van de curator leidt tot een mooie  doorstart is dat wel verdedigbaar.

 

Wegsluizen van vermogen (geld, goederen, apparatuur)
In een eerdere Blog heb ik al laten zien dat de curator wel degelijk actie onderneemt, immers zijn taakstelling is geld genereren voor de achtergebleven crediteuren. Die “slimme” ondernemer probeert dan een paar acties om “zijn huid te redden”…..

Wat ook niet werkt:

 • Goederen/inventaris te goedkoop verkopen of elders “parkeren”
 • Extra Dividend uitkeren
 • Snel nog een paar crediteuren betalen
 • Server gecrasht dus geen boekhouding meer
 • Snel doorverkopen van aandelen (lege) BV
 • Verkoop van activa zonder juiste randvoorwaarden
 • Cash geld in kluisje bij bank hebben
 • Achteraf via andere werkmaatschappij/externe BV  Eigendomsvoorbehoud regelen
 • Katvangers inzetten (Aanbetalen op nog te leveren goederen of diensten die nooit worden geleverd)
 • Achteraf manipuleren van de boekhouding
 • Achteraf gefingeerde contracten met een andere BV opzetten ivm “betalingsverplichting”
 • Nog uitgaven doen die niet stroken met de bedrijfsdoelstellingen
 • Afwegen dat een “omissie” niet opweegt tegen de te maken juridische kosten voor de curator

Uiteraard zijn er “handige jongens” die bewust munt uit een faillissement slaan, maar onze huidige minister wil een wetsvoorstel optuigen zodat civiel rechtelijk een bestuursverbod wordt opgelegd met een bijbehorend openbaar! register. Door nieuwe jurisprudentie en deze wet zal het beslist moeilijker worden de dans te ontspringen.

 

Beroep op Pauliana
Alleen de curator kan een beroep op Faillissementspauliana doen.
Schuldeisers kunnen wel de wederpartij van de schuldenaar aanspreken op grond van een onrechtmatige daad. Doet een schuldeiser en curator dat op basis van eenzelfde feitencomplex zal over de vordering van de curator eerst  worden beslist. Het is dus verstandig de acties van de curator te volgen om zekerheid te hebben dat je geen onhaalbare juridische acties gaat optuigen!

Er zijn 4 voorwaarden waaraan moet worden voldaan om  succesvol beroep op pauliana te realiseren, dat maakt het ook zo lastig, immers iedere case is anders. Een ander belangrijk punt is dat de curator binnen 1 jaar voor de faillietverklaring alle verrichte zakelijke handelingen kan terugdraaien.
Ben je op 1 mei 2012 failliet gegaan, kan die Dividenduitkering op  2 mei 2011 aan jezelf worden teruggedraaid. Heb je dat net goedbedoelend in je huis geïnvesteerd.

Daarnaast zijn er nog wat andere instrumenten beschikbaar:

 • Bevriezen van vermogen tijdens faillissement
 • Inzetten van Civiel- en Strafrecht procedure
 • Mogelijkheid tot Civiele gijzeling
 • Bestuurdersaansprakelijkheid of Fiscale aansprakelijkheid
 • Rechterlijke uitspraak die leidt tot doorbraak van de aansprakelijkheid (Piercing the corporate veil)

 

Dus?
Neem van mij aan dat je niet staat te wachten op dergelijke risico’s en spanningen omdat het je dan bakken extra energie kost en niet bijdraagt aan verdere positieve ontwikkelingen.

 

Roept dit vragen bij je op?

Bel ( 0877-843652) of  mail ( office@adeorbedrijfsadvies.nl) direct voor een eerste gratis spreekuur afspraak.

 

Adeor Bedrijfsadvies

 

 

Share