Faillissementsdreiging

Het kan ieder bedrijf een keer overkomen: faillissementsdreiging. Door ongewenste financiële moeilijkheden op een glijdende schaal terechtkomen wat in het uiterste geval kan leiden tot faillissement of surseance van betaling. Of door afnemers die failliet gaan.

 

Adeor Bedrijfsadvies

Elke ondernemer komt wel eens ongewenst in zwaar financieel weer terecht. Juist door goed management en marktgericht ondernemen wil jij vooruit. En opeens staan de liquiditeit en solvabiliteit van je onderneming flink onder druk. Lukt het iedereen om die problemen het hoofd te bieden? Ga niet zelf knokken, maar bedenk dat Adeor Bedrijfsadvies je terzijde kan staan!

lady justiceOok jij kunt in zwaar weer terechtkomen. In dat geval heb je behoefte aan een praktische en doelgerichte bedrijfsadviseur (Adeor Bedrijfsadvies bijvoorbeeld!) die je kan helpen de juiste oplossing te vinden. Iemand met ervaring in het begeleiden van bedrijven in moeilijkheden, herstructureringen en reorganisaties. Door zo tijdig als mogelijk met deskundige begeleiding op te treden, kan een faillissement vaak voorkomen worden, of een doorstart goed worden voorbereid. Zo wordt de schade voor onderneming, personeel en andere belanghebbende beperkt.

Faillissementsvormen

U kunt te maken krijgen met twee vormen van faillissement:

1. Het faillissement van je debiteuren en crediteuren:

 • Als een van jouw debiteuren failliet wordt verklaard, kun je de negatieve gevolgen daarvan beperken door vooraf goed je zaken te regelen: zorg voor goede algemene voorwaarden, voortvarend incasso, eigendomsvoorbehouden, pandrechten of andere zekerheden. Zo kan je als het onverhoopt echt mis gaat je schade beperken. Ook door direct na faillietverklaring van je debiteur(en) snel op te treden, bijvoorbeeld door het inroepen van een retentierecht of het uitwinnen van je pandrecht.
 • Als een van je crediteuren failliet wordt verklaard, kun je de negatieve gevolgen beperken door een alternatieve toeleverancier te onderzoeken, bepaalde activiteiten juist over te nemen en vooraf je scenario’s daarvoor klaar hebben liggen, gerelateerd aan jouw strategisch bedrijfsbelang.

2. Dreigend faillissement van je eigen onderneming.  Je kunt de gevolgen voorkomen of beperken door:

   • Herstructurering
   • Akkoord met je crediteuren
   • Herfinanciering
   • Andere oplossingen, zoals een doorstart

Of bel Adeor Bedrijfsadvies

Daarnaast is het paraat hebben van een “What If-scenario”, enterprise resilience strategie of het direct ontwikkelen van een strategie ombuiging een essentiële tool om je onderneming in het juiste vaarwater te krijgen en te houden.

Faillissementsdreiging

Faillissementsdreiging zit in een klein hoekje. Uit onderzoek blijkt, dat de ondernemer vaak te laat inziet, dat zijn onderneming in een structureel negatieve spiraal is geraakt. Waardoor hij ook veel te laat ingrijpt en de overlevingskansen daardoor drastisch verminderen.

Niet alle faillissementen kunnen worden voorkomen. Echter, bij tijdig ingrijpen is dit geen onmogelijkheid. De ondernemer moet dan wel de echte realiteit onder ogen zien: open staan voor (confronterende) oplossingen bij veelal strategisch- en/of financieel mismanagement.

Advies

Bij een faillissement stelt de Rechtbank een curator aan die het beheer van het vermogen op zich neemt en als enige persoon mag handelen. De ondernemer wordt qua onderneming en beslissingsbevoegdheid helemaal op non-actief gesteld.

Een faillissement kan worden uitgesproken als:

 • De ondernemer opgehouden is te betalen (of hij nou niet wil of kan is irrelevant hierbij: er wordt niet betaald)
 • Er zijn 2 schuldeisers
 • Twee schulden waarvan 1 opeisbaar

Crediteuren maken vaak gebruik van dit laatste middel, omdat ze weten dat ze dan met voorrang worden betaald; immers geen enkele ondernemer wil failliet. Je moet nooit het hoofd in het zand steken bij een faillissementsdreiging of -verzoek. Al was het maar om te voorkomen, dat er een onbedoeld een faillissement wordt uitgesproken.

Share