Financiële nood: omzet- en/of kostenproblemen

Er is sprake van financiële nood als je de rekeningen niet meer structureel gedurende langere tijd kunt voldoen. Er is disbalans ontstaan tussen jouw inkomsten, uitgaven en het beschikbaar werkkapitaal (liquiditeitskrapte). Vooral de direct opeisbare schulden vormen een dreigend gevaar voor faillissement.

 

Waarschuwing

Denk eraan, dat (zodra er sprake is van financieel zwaar weer) er een moment komt, waarop je moet beslissen geen geld meer over te maken aan je crediteuren. Een faillissement aanvragen, terwijl je vlak daarvoor nog geld hebt overgemaakt, is namelijk niet altijd verstandig! De curator controleert altijd!

 

Financiële nood

Financiële nood kan ontstaan, doordat de bank jouw krediet heeft opgezegd. De bank blokkeert je bedrijfsrekening voor uitgaande betalingen, eist zekerheden op of eist juist extra zekerheden.

Financiële problemenOok structureel te lage omzet of te hoge kosten, een uit de hand gelopen investeringsproject of te hoge (privé) onttrekkingen kunnen de onderneming in een financiële problemen brengen. De mogelijkheden om te blijven ondernemen verminderen razendsnel, en het aantrekking van (extra) kapitaal wordt snel lastiger. Door deze situatie ontstaat afhankelijkheid van derden en het vertrouwen staat onder druk. Dus: bedrijf in nood.

Dan is het zaak met jouw accountant of adviseur een inkomsten/uitgave overzicht te maken waarbij de kapitaalbehoefte inzichtelijk wordt en hernieuwd vastgesteld.
Er moet ook positief duidelijkheid komen over de winstpotentie en vermogenspositie van je bedrijf.

Wil je weten welke mogelijkheden er zijn voor:

  • extra liquiditeit
  • kapitaal injectie
  • aanvullende financiering

Of welke mogelijkheden er zijn om een doorstart te financieren?
Neem dan direct contact met ons op:

financiële nood

Share