Overlevingsplan: opzet en uitvoering

Voor een goed overlevingsplan worden als eerste de juiste feiten (operationeel/financieel) op een rijtje gezet die geleid hebben tot de huidige crisis, waarin de onderneming terecht is gekomen. Hieruit komen oorzaken naar voren, waarom jij in zwaar weer verkeert.

OverlevingsplanEen objectieve analyse door een onafhankelijke bedrijfsadviseur is dan een “must”, want jij kijkt niet of onvoldoende naar de interne organisatie/management en externe marktomstandigheden geeft vooral de oorzaken van buitenaf de schuld, dit is maar de halve waarheid.

Uitgangspunt is de levensvatbaarheid van de onderneming, realistisch en op juiste informatie gestoeld. Belanghebbende zoals bank, crediteuren of fiscus spelen een belangrijke rol hierbij. Zoete broodjes worden niet (meer) gebakken, voor niemand meer.

Doel van het Overlevingsplan is:

  • Het voortzetten van de onderneming, middels een nieuw ondernemingsplan.
  • Het afstoten van onrendabele activiteiten en doorstart van overgebleven onderneming.
  • Via het instrument “surseance” wordt een akkoord bereikt en wordt het weer normaal functioneren van de onderneming hersteld.

Ook kan worden gekozen voor een voorbereid faillissement. In grote lijnen komt het erop neer, dat alleen de gezonde delen van de onderneming worden overgenomen. Hierbij geldt geen wettelijke verplichting om personeel mee over te nemen naar de nieuwe onderneming. Een goede voorbereiding en taxatie van over te nemen activiteiten is nodig om een succesvol bod bij de curator te kunnen neerleggen.

Overlevingsplan

Share