Schadebeperking en aansprakelijkheidsvraagstukken

Er zijn allerlei vormen van aansprakelijkheidsvraagstukken. Neem altijd tijdig contact op met een adviseur. Er valt namelijk weinig te herstellen achteraf!

Contact

 

 

Schadebeperking en aansprakelijkheidsvraagstukken mag je nooit vergeten. De situatie van de onderneming kan namelijk dusdanig negatief ver doorrollen of van de weg raken, dat de kans op een terugkeer naar een gezonde onderneming nihil is geworden. Uit de analyse blijkt dan feitelijk geen toekomst meer. Alle beschikbare (rest)tijd en inzet moet dan worden gebruikt om schade en aansprakelijkheid te minimaliseren of te voorkomen.

 

Contracten en wetten

Naast de zakelijke/organisatorische problemen in de onderneming komen ook nog eens de contractuele en wettelijke aspecten om de hoek kijken. Denk hierbij aan:

 • Aanvraag betalingsonmacht van de Belastingdienst/ het UWV.
 • Bestuurdersaansprakelijkheid (Wet Bestuurders aansprakelijkheid (WBA) of Wet Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement (WBF)).
 • Aanspraak op afgegeven borgstellingen of mede-aansprakelijkheid in de privésfeer. Het is evident, dat de ondernemer elk gedrag vermijdt dat kan leiden tot die ongewenste aansprakelijkheid.

Schadebeperking

Voorbeelden van Bestuurdersaansprakelijkheid bij:

 • Het voeren van een onbehoorlijke boekhouding
 • Het niet tijdig deponeren van de jaarrekening bij de KvK
 • De onjuiste afweging van ondernemersbelangen zakelijk en privé
 • Verplichtingen aangaan vooraf aan een (dreigend) faillissement
 • Ongerechtvaardigde persoonlijke verrijking
 • Onbehoorlijk bestuur
 • Het werken met zwart geld
 • Het niet tijdig melden van betalingsonmacht bij fiscale schulden
 • Het handelen in strijd met statuten van de onderneming

De curator

De curator zal vooral kijken of de crediteuren niet zijn benadeeld, en roept eventueel de nietigheid in van een uitgevoerde handeling (faillissementspauliana) vlak voor het faillissement. De rechtbank honoreert steeds vaker het beroep op pauliana. Vooraf juridisch advies inwinnen is noodzaak.

Daarnaast moet worden gekeken naar de privésituatie en welke contracten (kredietnemer) zijn ondertekend en welke borgstellingen zijn afgegeven.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid staat gelijk aan het aanspreekbaar zijn op uw gehele vermogen en dus op uw verantwoordelijkheid. De aansprakelijkheid is vaak verstopt in de tekst en verpakt in moeilijke termen. De wet noemt duidelijk wie onder welke omstandigheden waarvoor aansprakelijk is. Maar nog steeds leidt aansprakelijkheid tot vervelende verrassingen en dramatische situaties achteraf.

Lees meer over de achtergronden van faillissement in het volgende blogartikel: De achterkant van het gelijk bij faillissement.

Share