WSNP aanvraag en/of begeleiding

Adeor Bedrijfsadvies begeleidt:

 • direkteur grootaandeelhouders (DGA’s)
 • zzp-ers met een BTW-nummer en
 • ondernemers met een bedrijf

bij het aanvragen van de Wet Schuld Sanering Natuurlijke personen (WSNP) als onderdeel van de faillissementswet.

Wat is de WSNP?

De WSNP aanvraag en/of begeleiding biedt vaak de oplossing voor een ondraaglijke en onoplosbare schuldenlast. Deze wet is expliciet bedoeld voor Natuurlijke Personen, waarbij de schuld niet is ontstaan door fraude of misdrijf.

De WSNP-regeling hoeft niet altijd direct als DE finale oplossing worden omarmd, zeker bij een relatief lage schuldenpositie. Door de stevige nadelen loont het de moeite te onderzoeken om juist NIET in dit traject terecht te komen. Uiteraard is iedere situatie uniek en vraagt om analyse van de feiten, de mogelijkheden en eigen wil om keihard te werken.

WSNPNa 3-5 jaar uitermate strikt financieel beheer (waarbij de insteek is, dat maximaal wordt gespaard voor boedelrekening van crediteuren), door te leven op het absolute sociale minimum en het liquideren van het gehele vermogen kan de schuldenaar weer met een schone lei beginnen.

Nadelen WSNP

 • Geen enkele KvK inschrijving meer, ook niet als het een levenskrachtig bedrijf betreft
 • Verplicht in loondienst gaan
 • Lastig om tot een akkoord te komen door preferente schuldeisers zoals de fiscus
 • Geen enkele financiële beslisruimte of vrijheidsgraden meer
 • Post blokkade
 • Waardevol bezit (woning, sierraden, antiek etc.) wordt verkocht
 • Verrekenbaar verlies inkomstenbelasting kwijt
 • Verhuizen naar goedkope (huur)woning
 • Verplichting voor 40-urige werkweek
 • Bewindvoerder heeft altijd en overal recht op informatie en toegang
 • Na de WSNP-periode is het lastig om krediet te krijgen of een hypotheek af te sluiten
 • Negatieve sociale en psychologische context door de zwaarte van de WSNP
 • Crediteur kan verlenging WSNP aanvragen, ook na 3 jaar

Afkoop van de WSNP is mogelijk, als er een kleine meerderheid is van 51% (of meer) van zowel de totale schuld als het aantal schuldeisers. Dit is voldoende voor een dwangakkoord om zo de WSNP vroegtijdig te laten eindigen.

De WSNP dwingt schuldeisers mee te werken aan de sanering. Gedurende de looptijd kunnen er geen beslagen worden gelegd en wordt rente over de vordering stilgezet. De praktijk leert, dat crediteuren meer openstaan voor een minnelijke regeling dan voor een WSNP-regeling; de bewindvoerder moet immers ook betaald worden.

WSNP

Share