Disclaimer

Disclaimer Adeor Bedrijfsadvies

Adeor Bedrijfsadvies spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Adeor Bedrijfsadvies behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Adeor Bedrijfsadvies geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Bij onduidelijkheden en of vragen verzoeken wij u dit aan ons te mailen.

Adeor Bedrijfsadvies garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Adeor Bedrijfsadvies aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Aan de verwijzing kunt u geen rechten ontlenen. Vindt u bepaalde verwijzingen onjuist, dan kunt u dat aan ons mailen. Uw suggesties voor andere en / of aanvullende links stellen wij zeer op prijs.

Alle gegevens van persoonlijke aard die u, de bezoeker, aan ons verstrekt, behandelen de medewerkers van Adeor Bedrijfsadvies met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. Omdat informatie via het internet niet altijd veilig verstuurd kan worden, aanvaarden Adeor Bedrijfsadvies of haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of het openbaar worden van informatie die van en naar de bezoeker wordt verstuurd.

Adeor Bedrijfsadvies heeft het auteursrecht op de via haar website www.adeorbedrijfsadvies.nl verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Het is daarom niet toegestaan dat u informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik verspreidt, kopieert of bewerkt zonder schriftelijke toestemming van Adeor Bedrijfsadvies. Het is verboden deze informatie openbaar te maken door fotokopie, e-mailen, druk, fax, overtypen of opslag in enig elektronisch formaat.

Share