Doorstart na faillissement

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: Je kunt maar 1x doorstarten na faillissement. Niet 2 keer of 3 keer, EEN keer. Een succesvolle aanpak hiervoor vindt plaats aan het begin: Dus een goede voorbereiding: Financieel, Fiscaal, Juridisch, Bedrijfsmatig.
Daarnaast is het belangrijk duidelijk te communiceren met alle partijen. Zo ook belangen, draagvlak en neuzen dezelfde kant op hebben zijn cruciaal. Om dat te realiseren moet er een doortimmerd, spijkerhard financieel bedrijfsplan zijn.

Naast de huidige status van het bedrijf zijn de curator,  Rechter-Commissaris, leveranciers, klanten, financiers belangrijke spelers om de doorstart succesvol te krijgen. Dat brengt ook hoeveelheid afhankelijkheid en macht   tijdens het onderhandelingsproces met zich mee. Allemaal factoren die goed bespeeld moeten worden, zie ook mijn Schaakblog.

 

Doorstart na faillissement

 

En dan spreek ik nog maar niet over (onverwachte) problemen/situaties:

 • Bestuurlijke aansprakelijkheid dreigt omdat de curator dat nu eenmaal zo vindt
 • Belastingdienst werkt niet mee ivm (niet) afgegeven betalingsonmacht
 • Cash om door te starten is er niet snel genoeg
 • Op te gebruiken bedrijfsgoederen rust pandrecht van de huisbank
 • Niet de juiste timing volgen in het geheel van zaken die wel gedaan/geregeld moeten zijn (bijvoorbeeld BV oprichten), paulianeus handelen dus.
 • Privé aansprakelijkheid huidige DGA
 • Uitsluiten van claims achteraf, juridisch moet het waterdicht zijn
 • DGA speelt zijn “rol” richting curator met de foute toonzetting en duurt (te) lang
 • Taxatie (on)roerend goed moet correct gebeuren
 • Ieder onderhandelingspunt kan een vertraging of erger, kink in de kabel opleveren

Risico Surseance van betaling

Om succesvol door te starten, moeten de risico’s bekend zijn en nog beter (vooraf) geëlimineerd. Bijvoorbeeld: dan denk je het goed te doen door surseance aan te vragen, wordt het reddingsplan niet als realistisch gezien ga je alsnog failliet. Want de bewindvoerder werkte niet mee.

 

Aandachtspunten

 1. Samenstellen Doorstart team met intergrale visie
 2. Risico inventarisatie van proces, kosten en omzet
 3. Management informatie van huidige status
 4. Wat doen je klanten en toeleveranciers analyse
 5. Cash aantrekken en verhogen (order to cash proces)
 6. Strak voeren van de administratie en gerelateerde werkzaamheden (werkkapitaal analyse, debiteurenbeheer, voorraad etc.)
 7. Scherper inkopen, inzicht met  Kraljic-matrix
 8. Optuigen bedrijfsorganisatie op alle gebieden (HRM, Productie, Directie&management etc.)
 9. Vaststellen visie missie strategie (afdelings)doelen KPI’s
 10. Hoe, wie, wanneer, waar, waarover communiceren (communicatieplan)
 11. Management van TIJD (SMART)
 12. Nog wat andere actiepunten


Laatste opmerking

Veel is mogelijk! En onder druk wordt alles vloeibaar waarbij water wel altijd van hoog naar laag stroomt.

 

Roept dit vragen bij je op?

Bel ( 0877-843652) of  mail (office@adeorbedrijfsadvies.nl) direct voor een eerste gratis spreekuur afspraak.
 
Adeor Bedrijfsadvies
Share