Pensioenopbouw en faillissement

Een van de redenen om juist een holding boven de werkmaatschappij te hebben is het veilig stellen van opgebouwd pensioen en er dus een scheiding is tussen de eigenlijke bedrijfsactiviteiten en nevenactiviteiten. Uiteraard kan ook als Natuurlijk Persoon pensioen in eigen beheer worden opgebouwd.

Pensioenopbouw en faillissement

Om je eigen belangen goed veilig te stellen, ook nog eens gericht op je persoonlijke situatie en -voorkeur, is specialistisch advies absoluut noodzakelijk. Mochten er problemen ontstaan moet je holding daar niet de dupe van worden. Een simpele Artikel 304 verklaring of een garantiestelling (zakelijk/privé) kan al onverwachts een grote impact hebben.

Ook de voortdurende discussie over de DGA en zijn rechten en plichten die de politiek veroorzaakt is lastig. Want hoe moet je nu anticiperen als het lange termijn betreft?


Fiscale wetgeving

Daarnaast maakt de fiscale wetgeving het er niet makkelijker op.Denk hierbij aan Box 1 tm 3, afweging winstuitkering onderneming en loonbetaling en daarbij de diverse fiscale bepalingen behorend bij de DGA, zoals fictief salaris, – huur en rente, lenen van- en aan BV.
Iedere DGA bouwt juist niet in zijn werkmaatschappij zijn pensioen op in het kader van risico uitsluiting.

Oudedagsreserve (FOR)
Ook is er de FOR regeling: Fiscale Oudedagsreserve.
Ieder jaar mag een bepaald percentage van de winst worden toegevoegd aan de OR. Bij uitbetaling moet daarover wel belasting worden betaald. De OR moet worden opgevoerd op de balans van de onderneming.

Waarom is bovengenoemde informatie nu van belang?!
Werknemers zijn veelal (collectief) verzekerd voor hun pensioen opbouw. Bij een DGA is dat een geheel andere situatie. Een DGA kan pensioen afstorten maar ook in eigen beheer opbouwen.Daarnaast kan de DGA van zijn BV lenen en houdt daarbij de te betalen wettelijke rente binnen zijn “eigen” bereik.

 

Risico’s bij Ondernemen
Naast alle (fiscale) voordelen wil ik het vooral hebben over mogelijke risico’s.

Stel de DGA heeft een holding met meerdere werkmaatschappijen, in een fiscale eenheid en er ook nog een artikel 403 verklaring is afgegeven en actief is.  Met de artikel 403 stelt de moedermaatschappij zichzelf verantwoordelijk/aansprakelijk voor de vorderingen die de bank heeft op de dochtermaatschappij(en). Als ‘tegenprestatie’ ontvangt de klant dan vaak een saldo compensatieregeling waarin verschuldigde debetstanden/rentes binnen de Groep worden verrekend met tegoeden c.q. creditstanden/rentes. Dit betekent dat je over je tegoeden een hoge rente krijgt. Dit kan ‘zo maar’ het resultaat van één van de dochtermaatschappijen positief beïnvloeden.
En dan benoem ik nog niet eens de persoonlijke borgtocht die bij een bank is afgegeven of het recht van de seperatisten!
Weet ook dat pensioenrechten op de BV balans risicodragend vermogen is!!

Faillissement scenario
In deze tijd is het volgende scenario niet ondenkbaar:
Een werkmaatschappij draait onverwachts minder omzet, er ontstaat uiteindelijk een liquiditeitsprobleem. Bij de belastingdienst wordt niet, althans niet tijdig een betalingsonmacht aangevraagd.
Een andere werkmaatschappij kan haar rentelast bij de bank niet meer dragen door achterblijvende omzetten. Artikel 403 is actief.

De DGA komt in een ongewenste financiële cascade terecht.
Als de holding dan niet voldoende liquide is kan deze ook failliet gaan en daarbij is een persoonlijk faillissement van de DGA niet onrealistisch.
Oja, de curator vordert ook het geleende bedrag vanuit de BV aan de DGA terug, oeps, dat was even niet voorzien. En ook niet te vergeten de boedelschulden die ontstaan, omdat bepaalde kosten ook na faillissement gewoon nog doorlopen.

Kortom:
Check daarom regelmatig uw risico status in relatie met uw Pensioen met een financieel pensioen specialist. En herzie uw risico positie waar nodig. Zeker als er over en weer in de holding en werkmaatschappij vorderingen zijn afgegeven.

Roept dit vragen bij je op?

Bel ( 0877-843652) of  mail ( office@adeorbedrijfsadvies.nl  ) direct voor een eerste gratis spreekuur afspraak.

 

Adeor Bedrijfsadvies
Share