Dreigen met faillissement verstandig?


Door de economische crisis gaat het huidige betalingsverkeer niet meer zo soepel en vertraagt zichtbaar. Facturen blijven langer liggen en bedrijven moeten meer acties ondernemen dat de openstaande factuur wordt voldaan. De normale gang van zaken is  dat er  1-2 herinneringen worden verstuurd en eventueel nog na gebeld alvorens de vordering ter incasso wordt overhandigd aan een incassobureau of deurwaarder.

Steeds vaker betreft het te hoge incassokosten en er wordt gedreigd met een faillissementsaanvraag. De sommatie wordt dan, om extra druk te creëren,  al vergezeld van een dergelijk faillissementsrekest.

Omdat dit ultieme drukmiddel bij veel bedrijven toch snel tot paniek leidt, zijn een aantal opmerkingen op zijn plaats en leggen we hierbij de basisprincipes van de faillissementsaanvraag uit.
* Faillissementsaanvraag slaagt indien vordering duidelijk onomstreden
Een rechter beoordeelt vooraf de hardheid van de vorderingen in een faillissementsaanvraag en gaat alleen aan de slag met duidelijke zaken. kortom: een restant van een vordering is derhalve nooit een goede basis, want er kan een conflict aan ten grondslag liggen.
* Faillissement alleen bij twee of meer schuldeisers gevoegd bij de aanvraag.
Een incasseerder dreigt al voordat er überhaupt een tweede steunvordering is gevonden. U dient zelf wel goed te weten of er andere openstaande schulden zijn die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Vorderingen waar een betalingsafspraak voor loopt, kunnen hier niet voor gebruikt worden.
* Schuldeiser geen baat bij faillissement 
Ondanks zijn dreiging heeft een schuldeiser liever niet dat er faillissement wordt uitgesproken. Meestal blijft er voor de gewone schuldeisers niets over.  Want eerst komen Preferente-, Concurrente-, Achtergestelde- schuldeisers, Fiscus en bank NADAT de curator is geweest. Daarnaast zijn er nog, indien van toepassing, de separatisten die een aparte status kennen. En dan zijn er nog de wettelijke regels van voorrang. Kortom te vaak meer te verliezen dan te winnen.
* Kosten faillissementsaanvraag voor aanvrager!
Kosten van een faillissementsaanvraag-procedure lopen snel op naar boven de € 700,-. De schuldeiser kan slechts trachten deze kosten uiteindelijk op het bedrijf te verhalen,  echter hier is ook een rechterlijke uitspraak voor nodig.

* De onderneming is opgehouden te betalen
Op het moment dat er bijvoorbeeld een betalingsregeling loopt en die wordt niet meer nagekomen.
Wordt nog op gezette tijden een bedrag betaald is dat GEEN rede voor faillissement!

Meestal komt het niet verder dan de faillissement aanvraag omdat er door onderhandeling alsnog een regeling wordt getroffen. Zou alsnog bedrijf failliet gaan dan is de kans groot dat een curator de betaling terug vordert op grond van pauliana. Het betreft immers een selectieve wanbetaling tijdens een aanvraag tot faillissement.
Mocht daadwerkelijk een faillissementaanvraag op de mat vallen NOOIT de kop in het zand steken.
Roept dit vragen bij je op?
Bel ( 0877-843652) of  mail ( office@adeorbedrijfsadvies.nl ) direct voor een eerste gratis spreekuur afspraak.

 

Adeor Bedrijfsadvies

 

 

Kan de koning failliet gaan?

Kan de Koning failliet gaan? Nu zul je wel denken: “Wat is dat nu weer voor een vreemde vraag”, maar niks is minder waar hoor. Want ook de Koning is iemand van vlees en bloed. En een van zijn kinderen kan met de fiets tegen een auto aanvallen en ook waar hij woont kan het dak gaan lekken. Dus moet de Koning ook deelnemen aan het betalingsverkeer om producten en diensten af te nemen. Verzekeringen, reparaties, kleding, dus alles wat wij Nederlanders ook doen en nodig hebben.
Dus ik denk: Ja de Koning kan failliet gaan. En wat denken jullie?

 

[Lees meer…]

Ondernemer moet letten op?

Een Brabants spreekwoord luidt: “Eigenwijs is ook wijs”, met andere woorden geloof niet altijd wat anderen denken en zeggen, doch kijk toch altijd kritisch naar aangereikt advies en informatie.

Ik krijg vaker de vraag waar nu op te letten bij het runnen van je onderneming. Uiteraard alle eerdere blogs van mij lezen :).  En deze korte samenvatting zal wellicht een open deur zijn, maar beter nogmaals zien dan achteraf zeggen: “Had ik het nu maar geweten.”

[Lees meer…]

Cash is king

 

financiering

 Ondernemen vergt veel inspanning & aandacht maar verlies niet uit het oog : Cash is nog altijd King.

Bedrijven & Organisaties vergeten nog steeds op hun “order to cash procedures” te sturen en stemmen ook hun inkoop procedures hier niet of correct op af. Gevolg grote doorlooptijd van facturatie, hoog debiteuren- & voorraadbestand, te kort aan liquiditeit, financieringsproblemen en zelfs financiële nood.[Lees meer…]

Voorkom faillissement problemen door juiste bedrijfsvoering (II)

Run je bedrijf en wat nu wel te doen?

Door de jaren heen is er veel studie (empirisch) verricht naar het fenomeen “bedrijfsvoering”. Zonder nu compleet te willen zijn, vallen een aantal punten steeds weer opnieuw op.

Wij schetsen in deze tweede blog een tweetal aandachtspunten.

3. Focus focus focus

 • Waar zit je klant?
 • Gaat hij bij jou kopen en waarom?
 • Weet wat er speelt en blijf dat doen want daar ligt de prioriteit voor iedereen.
 • Frontoffice dus!!!
 • Backoffice komt wel later, in tred met de groei van je klanten en dienstverlening

 

 

4. Je kunt niet in alles goed zijn

 • Zorg ervoor dat jou kwaliteiten maximaal worden ingezet. Laat je daarvan niet afleiden.
 • Ben je ergens niet goed (genoeg) in, leer bij of besteed uit!
 • Weet wel dat ondernemerschap vele kwaliteiten vraagt, vooral op backoffice gebied. En laat daar nou net niet de bedrijfsfocus liggen, toch?!
 • Volg niet de traditionele modellen en aanpak, kijk hoe andere succesvolle bedrijven het doen
 • Jou tijd, geld en energie kan je maar op één manier besteden:
  so choose wisely! 

  Roept dit vragen bij je op? 

  Bel (0877-843652) of  mail (office@adeorbedrijfsadvies.nl ) direct voor een eerste gratis spreekuur afspraak.

 

 

 

Adeor Bedrijfsadvies

Voorkom Faillissement problemen door juiste bedrijfsvoering (I)

Run je bedrijf en wat nu wel te doen?Door de jaren heen is er veel studie (empirisch) verricht naar het fenomeen “bedrijfsvoering”. Zonder nu compleet te willen zijn, vallen een aantal punten steeds weer opnieuw op.

Wij schetsen in deze eerste blog een tweetal (totaal 4) aandachtspunten.

1. Voorbereiding en realiteitszin

 • Wat ga je doen en waarom?
 • Hoeveel kun je en moet je verdienen om financieel bestaansrecht te hebben?
 • Waar zitten je klanten, hoeveel heb je minimaal nodig en hoe zoek je ze?
 • Zomaar wat vragen die iedere (beginnende) ondernemer MOET stellen om een goede inschatting te
 • maken waaraan nu eigenlijk wordt begonnen.
 • En nee, wees nou niet te optimistisch maar neem aan de omzetkant maar 2/3  minder van wat je dacht en aan de kostenkant 1/3 meer van wat je dacht.
 • En nog beter: denk niet maar bereken en toets vooraf je aannames!!
2. Het goede oude businessplan

 • Hoe ga je je geld verdienen en uitgeven?
 • Welke risicofactoren liggen er op de loer?
 • Welke omzet, welke aantallen, welke kostprijs zijn belangrijke vragen.
 • Welke kosten en waarom?
 • Is het nu nodig of moet het toch even wachten.
 • Kortom maak een onderbouwd en realistisch verdienmodel en laat per maand zien hoe de geldstromen lopen (liquiditeitsplanning).
  Roept dit vragen bij je op?

  Bel ( 0877-843652) of  mail ( office@adeorbedrijfsadvies.nl ) direct voor een eerste gratis spreekuur afspraak.

   

  Adeor Bedrijfsadvies