Dreigen met faillissement verstandig?


Door de economische crisis gaat het huidige betalingsverkeer niet meer zo soepel en vertraagt zichtbaar. Facturen blijven langer liggen en bedrijven moeten meer acties ondernemen dat de openstaande factuur wordt voldaan. De normale gang van zaken is  dat er  1-2 herinneringen worden verstuurd en eventueel nog na gebeld alvorens de vordering ter incasso wordt overhandigd aan een incassobureau of deurwaarder.

Steeds vaker betreft het te hoge incassokosten en er wordt gedreigd met een faillissementsaanvraag. De sommatie wordt dan, om extra druk te creëren,  al vergezeld van een dergelijk faillissementsrekest.

Omdat dit ultieme drukmiddel bij veel bedrijven toch snel tot paniek leidt, zijn een aantal opmerkingen op zijn plaats en leggen we hierbij de basisprincipes van de faillissementsaanvraag uit.
* Faillissementsaanvraag slaagt indien vordering duidelijk onomstreden
Een rechter beoordeelt vooraf de hardheid van de vorderingen in een faillissementsaanvraag en gaat alleen aan de slag met duidelijke zaken. kortom: een restant van een vordering is derhalve nooit een goede basis, want er kan een conflict aan ten grondslag liggen.
* Faillissement alleen bij twee of meer schuldeisers gevoegd bij de aanvraag.
Een incasseerder dreigt al voordat er überhaupt een tweede steunvordering is gevonden. U dient zelf wel goed te weten of er andere openstaande schulden zijn die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Vorderingen waar een betalingsafspraak voor loopt, kunnen hier niet voor gebruikt worden.
* Schuldeiser geen baat bij faillissement 
Ondanks zijn dreiging heeft een schuldeiser liever niet dat er faillissement wordt uitgesproken. Meestal blijft er voor de gewone schuldeisers niets over.  Want eerst komen Preferente-, Concurrente-, Achtergestelde- schuldeisers, Fiscus en bank NADAT de curator is geweest. Daarnaast zijn er nog, indien van toepassing, de separatisten die een aparte status kennen. En dan zijn er nog de wettelijke regels van voorrang. Kortom te vaak meer te verliezen dan te winnen.
* Kosten faillissementsaanvraag voor aanvrager!
Kosten van een faillissementsaanvraag-procedure lopen snel op naar boven de € 700,-. De schuldeiser kan slechts trachten deze kosten uiteindelijk op het bedrijf te verhalen,  echter hier is ook een rechterlijke uitspraak voor nodig.

* De onderneming is opgehouden te betalen
Op het moment dat er bijvoorbeeld een betalingsregeling loopt en die wordt niet meer nagekomen.
Wordt nog op gezette tijden een bedrag betaald is dat GEEN rede voor faillissement!

Meestal komt het niet verder dan de faillissement aanvraag omdat er door onderhandeling alsnog een regeling wordt getroffen. Zou alsnog bedrijf failliet gaan dan is de kans groot dat een curator de betaling terug vordert op grond van pauliana. Het betreft immers een selectieve wanbetaling tijdens een aanvraag tot faillissement.
Mocht daadwerkelijk een faillissementaanvraag op de mat vallen NOOIT de kop in het zand steken.
Roept dit vragen bij je op?
Bel ( 0877-843652) of  mail ( office@adeorbedrijfsadvies.nl ) direct voor een eerste gratis spreekuur afspraak.

 

Adeor Bedrijfsadvies

 

 

Faillissement zomaar laten gebeuren?

In een eerder blog schreef ik over vragen die een ondernemer moet stellen. Zo ook dat het hebben van een Ondernemersplan. En natuurlijk moet een ondernemer vaardigheden hebben, en dat is meer dan menigeen denkt.

 

 

Risico’s nemen
Ondernemen is risco nemen, maar als je je huiswerk goed doet en durft te varen op je gevoel en de juiste signalen uit de markt kan je dat risico spook wel degelijk verkleinen. Desalniettemin kan een faillissement IEDEREEN overkomen en moet je daar dan zomaar in meegaan?

[Lees meer…]

Natural Horsemanship en uw crediteuren

Pura Raza Menorquina

Pura Raza Menorquina (P.R.M.)

Afgelopen weken weer een oude hobby opgepakt: paardrijden. Ook leerzaam omdat een paard nauwkeurig en subtiel luistert en reageert, en je zelf dus heel doelbewust moet communiceren en bewegen.

Natural Horsemanship is rijden en beleren op basis van wederzijds  vertrouwen en respect, waarbij je jouw eigen houding en communicatie afstemt op de lichaamstaal en het karakter van je paard.

Je ziet dan ook dat vanuit het kijken en aanvoelen van de lichaamstaal van het paard je het meest natuurlijk communiceert en samenwerkt met je paard.

 

 

Een paard vraagt om leiderschap en verfijnde communicatie en dat op basis van vertrouwen en ontspanning. Door deze natuurlijke manier van werken krijg je de beste resultaten en mooiste connectie met je paard. En daar is het toch uiteindelijk om te doen :). En daar ligt dan ook meteen mijn link naar de crediteuren.

[Lees meer…]