Voorbeelden van bestuurlijke aansprakelijkheid

SchadebeperkingDenk nou niet dat zal mij niet overkomen, want vanuit een negatieve spiraal, slechte liquiditeit en omzet druk gaat een balletje (meestal onverwachts) vanzelf rollen. De curator zit niet stil, zal een rechtsgang niet schuwen en middels een proces zijn gelijk trachten te krijgen.Voorbeelden van bestuurlijke aansprakelijkheid zijn er in overvloed ook met jurisprudentie.

 

[Lees meer…]

De gevolgen van een dreigend faillissement

 

De gevolgen van een dreigend faillissement kent dan vaak zijn eigen leven. Je komt met het bedrijf in roerige (financiële) tijden terecht. Je zet op kosten- en omzet gebied ALLE zeilen bij. Toch gaat de financiële positie van het bedrijf meer en meer achteruit en stapelen problemen zich op.

[Lees meer…]

Faillissement niet toegewezen

Faillissement niet toegewezen? Inderdaad, Faillissement niet toegewezen!  Het is geen sprookje, nee, omdat de Rechtbank weigert. Het is namelijk niet duidelijk of betreffende bedrijven daadwerkelijk zijn opgehouden te betalen, althans dat is volgens de Rechtbank onvoldoende onderbouwd of aangetoond. Dus geen faillissement. Daar sta je dan… en nu?

 

[Lees meer…]

Het gedram van gedwongen verkoop huis aan banden?

Veel Nederlanders (59%, CBS 2012) hebben een eigen huis en met rede. Naast de hypotheekaftrek (staat betaalt dus mee), heb je (wel op termijn) een eigen bezit en stek EN bouw je kapitaal op. Ook nu nog, want de huidige tijden mogen dan even minder zijn, dat zegt nog niks over de situatie na 10 of 15 jaar.
In loondienst of als ondernemer biedt het eigen woning bezit dus interessante financiële opties. Er komt een (stevige) kink in de kabel als je de aangegane hypothecaire maandelijkse verplichting niet meer kunt betalen.

[Lees meer…]

Kan de koning failliet gaan?

Kan de Koning failliet gaan? Nu zul je wel denken: “Wat is dat nu weer voor een vreemde vraag”, maar niks is minder waar hoor. Want ook de Koning is iemand van vlees en bloed. En een van zijn kinderen kan met de fiets tegen een auto aanvallen en ook waar hij woont kan het dak gaan lekken. Dus moet de Koning ook deelnemen aan het betalingsverkeer om producten en diensten af te nemen. Verzekeringen, reparaties, kleding, dus alles wat wij Nederlanders ook doen en nodig hebben.
Dus ik denk: Ja de Koning kan failliet gaan. En wat denken jullie?

 

[Lees meer…]

Herken oorzaken van (dreigend) faillissement

faillissement gaat als een roller coaster
Faillissementen zullen altijd blijven bestaan, dat zal niet veranderen. Zorg wel, dat jij er niet bij hoort. Hoe? Door je bedrijf juist te benaderen. Misschien wel als een organisme, dat groeit of ziek wordt. Vier situaties vallen steeds weer opnieuw op, waardoor een bedrijf dusdanig structureel in problemen komt.
[Lees meer…]

Benadeling vlak voor faillissement

Benadeling vlak voor faillissementReinaert de vos is een heel sluw en gemeen dier. ‘Wie niet sterk is, moet slim zijn’ zou zijn motto kunnen zijn. Maar hij doet zijn naam geen eer aan: Reinaert is niet rein van aard. Hij kent zijn eigen grenzen niet, heeft veel zelfvertrouwen, is gewetenloos, vindingrijk en haalt ongelooflijk veel streken uit.

Ondanks alle ellende die hij de andere dieren bezorgt, dwingt hij toch bewondering af. Hij slaagt er namelijk uitermate goed in om de andere dieren op hun waarde te schatten. En dat komt Reinaert goed uit…

Hij maakt gebruik van de zwakheden van zijn tegenstanders door in te spelen op hun hebzucht, gulzigheid en vraatzucht.
Gaat al een belletje rinkelen en herken je de analogie?

[Lees meer…]

Houd je plezier en balans: juist bij dreigend faillissement

Balans is wederkerigMet het risico dat heel coachend Nederland met deze expertise over mij heen struikelt lol, ben dan ook geen expert hierin, wel met een paar ervaringen rijker.  Er is bij problemen zoveel op allerlei gebieden gaande, zie het maar als  (te) veel balletjes die je (toch) in de lucht wilt en moet houden.
Ga maar na: je runt je bedrijf met alle dagelijkse werkzaamheden en krijgt er nog een bak extra werk en stress erbij inzake getrek met crediteuren, bank, personeel etc. Geen dagelijkse kost en waar dus ook kritisch nadenken is vereist.

[Lees meer…]

Doorstart na faillissement

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: Je kunt maar 1x doorstarten na faillissement. Niet 2 keer of 3 keer, EEN keer. Een succesvolle aanpak hiervoor vindt plaats aan het begin: Dus een goede voorbereiding: Financieel, Fiscaal, Juridisch, Bedrijfsmatig.
Daarnaast is het belangrijk duidelijk te communiceren met alle partijen. Zo ook belangen, draagvlak en neuzen dezelfde kant op hebben zijn cruciaal. Om dat te realiseren moet er een doortimmerd, spijkerhard financieel bedrijfsplan zijn.

Naast de huidige status van het bedrijf zijn de curator,  Rechter-Commissaris, leveranciers, klanten, financiers belangrijke spelers om de doorstart succesvol te krijgen. Dat brengt ook hoeveelheid afhankelijkheid en macht   tijdens het onderhandelingsproces met zich mee. Allemaal factoren die goed bespeeld moeten worden, zie ook mijn Schaakblog.
[Lees meer…]

Casus analyse 2: Is het wel zo simpel, failliet gaan of doorgaan?

Yes we can!!!In eerdere blogs heb ik punten benoemd waardoor je beter kan inschatten waar je allemaal tegen aan loopt als je in financiële problemen komt en faillissement dreigt:
Analogie tussen schaken en dreigend faillissement
Faillissement zomaar laten gebeuren
Sociale impact bij faillissement
De achterkant van het gelijk bij faillissement
Bestuurlijke aansprakelijkheid
* Casus analyse 1 

Ik wil hiermee een paar dingen laten zien:
1. Het kan iedereen overkomen
2. Je kan niet “zomaar” zeggen: “Doe dit, doe dat, doe niks”
3. Er zijn wel degelijk oplossingsrichtingen
4. Een foute strategie kan zwaarwegende (financiële) (zakelijk/privé) consequenties hebben

 

In onderstaande case beschrijf ik een creatieve oplossing waardoor de ondernemer niet vastloopt en toch, weliswaar met bloed zweet en tranen, door kan werken en verdienen. Casus analyse 2: Is het wel zo simpel, failliet gaan of doorgaan?

[Lees meer…]