De spaghetti bij een faillissement

Hoe vaak komt het niet voor, dat je achteraf zegt: “Had ik dit maar geweten!” Hier ligt ook meteen de crux, het is namelijk een kluwen van regelgeving en onderlinge (onverwachtse) afhankelijkheden, ook nog eens gecombineerd met diverse eigen belangen van partijen en jurisprudentie!
De spaghetti bij een faillissement dus.

 

De spaghetti expertise bij faillissement

Adeor Bedrijfsadvies zorgt voor een juiste balans tussen inkomsten en uitgaven en let erop, dat er geen foute besluiten worden genomen die leiden tot meer (juridische) problemen vlak voor of tijdens het faillissement.

Ik kijk niet vanuit een specifieke vakrichting, maar combineer juist integraal: fiscaal, juridisch, bedrijfsmatig, emotioneel, sociaal. Ik kijk dus naar de stukken afzonderlijk en als geheel. Lees hier wat de achterkant van het gelijk bij faillissement inhoudt.

Failissementswet

De faillissementswet is ingegaan op 1 september 1896! Weliswaar in 1935 (tweede titel) en 1998 (derde titel) verder aangepast, maar in de basis nog altijd een geldend feit.

Burgerlijk Wetboek

Het insolventierecht zelf omvat het complex van verhoudingen rondom de schuldenaren met een financieel onvermogen tegen schuldeisers. Hierbij komen vrijwel alle belangrijke rechtsgebieden om de hoek kijken. De rechtspositie hangt vaak niet af van de regeling in de Faillissementswet, maar moet worden afgeleid uit het algemene goederen- en verbintenissenrecht, het Burgerlijk Wetboek!

Het is ook maar goed dat er een rechtsinstrument als het faillissement bestaat omdat het anders – althans voor wat het uitoefenen van verhaalsrecht betreft – een janboel zou worden.

Het punt dat ik wil maken is, dat juist door het bovengenoemde de praktijk vele malen weerbarstiger en complexer is met daardoor onvoorspelbare (veelal negatieve) uitkomsten.

 

Wat maakt het faillissement dan zo complex?

Denk hierbij aan:
> Bestaande contracten (veelal juridisch incompleet en onduidelijk)
> Crediteurenposities
> Insolventie-, beslag- en executierecht
> Verbintenisrechtelijke verhoudingen
> Rol curator
> Afgegeven borgstellingen
> Aanwezige jurisprudentie
> Wens om door te starten
> Financiële belangen en drijfveren belanghebbende
> WSNP dreiging
> Financiële vrijheidsgraden
> Sociale- en emotionele druk
> Onderhandelingsvaardigheden en daarbij positie(s) en strategie blijven overzien

Zoals de Almanak van 1911 van het Archief van het Amsterdams Studenten Corps (ASC) het ziet: “Insolventierecht is het gymnastieklokaal der rechtswetenschap, waar alle verhoudingen, op het sterkst gespannen, tot de meest intense ontplooiing van hun kracht komen”.

Zie ook ons schaakblog:  http://adeorbedrijfsadvies.nl/analogie-tussen-schaken-en-dreigend-faillissement/

Roept dit vragen bij je op?

Bel ( 0877-843652) of  mail ( office@adeorbedrijfsadvies.nl ) direct voor een eerste gratis spreekuur afspraak.

 

Adeor Bedrijfsadvies

Analogie tussen schaken en dreigend faillissement?

Schaak en faillissementIedereen kent wel het spel schaken? Het wordt al eeuwen lang gespeeld en biedt zoveel spelmogelijkheden dat geen enkele partij exact hetzelfde verloopt. Men kent de stukken, de regels en daarmee de samenhang. Je ontwikkelt op het schaakbord een sterke positie, om uiteindelijk te kunnen gaan winnen, inspelend op de zetten van de tegenpartij.
Maar kan je dan ook ECHT schaken?! En wat is nu de analogie tussen schaken en dreigend faillissement? [Lees meer…]

Ik heb financiële problemen en jij ook!

Financiele problemen zitten in je hoofdJe kent ze wel, die mensen die gaan voor de big cash. Alles en iedereen gebruiken als het maar bijdraagt aan hun eigen doelstellingen. Ook ik heb in het begin aan die weg geroken. Vroeg mij wel af waar het zou eindigen. Jazeker, want als je dan die hele bak met geld hebt verzameld krijg je de vraag of je een boot moet kopen van 30 meter of 50 meter en kost dat dan 1 miljoen- of 2 miljoen de meter? Of hoe groot je huis(zen) (5 verdiepingen?) wel niet moet zijn? Of welke auto (van de 15) je vandaag eens moet nemen? Lekker wezenlijk, toch?!

 

[Lees meer…]

Casus analyse 2: Is het wel zo simpel, failliet gaan of doorgaan?

Yes we can!!!In eerdere blogs heb ik punten benoemd waardoor je beter kan inschatten waar je allemaal tegen aan loopt als je in financiële problemen komt en faillissement dreigt:
Analogie tussen schaken en dreigend faillissement
Faillissement zomaar laten gebeuren
Sociale impact bij faillissement
De achterkant van het gelijk bij faillissement
Bestuurlijke aansprakelijkheid
* Casus analyse 1 

Ik wil hiermee een paar dingen laten zien:
1. Het kan iedereen overkomen
2. Je kan niet “zomaar” zeggen: “Doe dit, doe dat, doe niks”
3. Er zijn wel degelijk oplossingsrichtingen
4. Een foute strategie kan zwaarwegende (financiële) (zakelijk/privé) consequenties hebben

 

In onderstaande case beschrijf ik een creatieve oplossing waardoor de ondernemer niet vastloopt en toch, weliswaar met bloed zweet en tranen, door kan werken en verdienen. Casus analyse 2: Is het wel zo simpel, failliet gaan of doorgaan?

[Lees meer…]

Sociale impact bij faillissement

 

Je komt met het bedrijf is roerige (financiële) tijden terecht. Je zet op kosten- en omzet gebied ALLE zeilen bij.
Toch gaat de positie van het bedrijf meer en meer achteruit en stapelen problemen zich op. Klanten nemen afscheid of leveren geen opdrachten meer aan. Inkoopfacturen en indirecte kosten blijven langer onbetaald.

[Lees meer…]

Actie bij financiële problemen

Actie bij financiële problemen. Jazeker: actie bij financiële problemen. Zorg voor INFORMATIE en ANALYSEER Als duidelijk is dat het een (structureel) financieel probleem betreft: ACTIE ACTIE ACTIE!! Want je hoeft echt niet bij de pakken neer te zitten als je financiële problemen ervaart.

 

Duidelijkheid buitengerechtelijke incassokosten

 

Op 13 maart 2012 is de veelbesproken wet normering buitengerechtelijke incassokosten aangenomen. Het wetsvoorstel is destijds onder het bewind van voormalig minister van justitie, Hirsch Ballin, ontworpen. Het wetsvoorstel is onder de huidige minister van justitie, Ivo Opstelten, op enkele punten aangepast.

[Lees meer…]