Voorbeelden van bestuurlijke aansprakelijkheid

SchadebeperkingDenk nou niet dat zal mij niet overkomen, want vanuit een negatieve spiraal, slechte liquiditeit en omzet druk gaat een balletje (meestal onverwachts) vanzelf rollen. De curator zit niet stil, zal een rechtsgang niet schuwen en middels een proces zijn gelijk trachten te krijgen.Voorbeelden van bestuurlijke aansprakelijkheid zijn er in overvloed ook met jurisprudentie.

 

Een paar voorbeelden van bestuurlijke aansprakelijkheid:

  • Voeren van onbehoorlijke boekhouding
  • Niet tijdig deponeren jaarrekening bij KvK
  • Onjuiste afweging ondernemers belangen zakelijk en privé
  • Verplichtingen aangaan vooraf aan een (dreigend) faillissement
  • Ongerechtvaardigde persoonlijke verrijking
  • Onbehoorlijk bestuur
  • Werken met zwart geld
  • Niet tijdig melden betalingsonmacht fiscale schulden
  • Handelen in strijd met statuten onderneming
  • Aandelen wel volgestort, de curator controleert


Blijf het vooral breed zien leert ook weer deze uitspraak1 en uitspraak2

De curator zal altijd  ALLE punten onderzoeken om bestuurlijke aansprakelijkheid juridisch onderbouwd te krijgen want dan kan hij de bestuurder PERSOONLIJK juridisch aanpakken. En laat bij de privé persoon nu meestal het meeste geld zijn.

 

Nog een voorbeeld:

http://www.wijlimburg.nl/nieuws-overzicht/bankroete-ondernemer-gedagvaard-wegens-verduistering-24000-daags-voor-faillissement/#.U0FgEPl_seg

De strekking van het verhaal lijkt mij wel duidelijk.
Zo verspeel je elk krediet of mogelijkheid om goed in gesprek te komen.

De curator heeft de wettelijke bevoegdheid IEDERE transactie en contract (benadelingshandelingen) conform art. 42 te vernietigen en wel maximaal 1 jaar voor de insolventiestaatverklaring (art. 43).

 

Wil je meer weten?

Bel ( 0877-843652) of  mail ( office@adeorbedrijfsadvies.nl ) direct voor een eerste gratis spreekuur afspraak.

Adeor Bedrijfsadvies

PS: schrijf je gratis in voor de BedrijfsBouwstenen update om zo altijd op de hoogte te blijven.

 

Share